ÅPENHETSLOVEN OG AKTSOMHETSVURDERINGER


Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) - Lovdata ) trådte i kraft i Norge 1. juli 2022, og satte nye krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. Den omfatter alle større norske selskaper, og innebærer en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til risiko for menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden og rapportere på risikoforhold og hvordan disse håndteres.

Loven skal også sikre allmenhetens tilgang til informasjon som gjelder disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Loven innfører en plikt til å besvare henvendelser fra organisasjoner, forbrukere og andre om spesifikke risikoforhold. Det betyr at du kan sende oss spørsmål rundt disse temaene, og få et svar innen rimelig tid og senest innen 3 uker, 2 måneder hvis ytterligere informasjon må hentes inn.

Du finner mer informasjon om hvordan vi i Orkla jobber med dette på konsernets hjemmeside og i Orklas års- og bærekraftsrapport

Orkla Care består av forretningsenheter med hjemmemarkeder i Norden, Storbritannia, Baltikum, Polen og Spania, samt betydelig andel eksport utenfor hjemmemarkedene. De to største forretningsenhetene er Orkla Home & Personal Care, med ledende posisjoner innenfor personlig pleie og vaskemidler, og Orkla Health inkl. NutraQ, med sterke merkevarer innenfor kosttilskudd, sportsernæring og vektkontroll. I tillegg har Note 7 Orkla Care gjennom Orkla Wound Care markedsledende posisjoner i flere europeiske land innenfor sårpleie og førstehjelpsutstyr. HSNG driver netthandelsportalene Gymgrossisten, Bodystore, Proteinfabrikken og Fitnessmarket, og er den største nettaktøren i Norden innen helsekost og sportsernæring.

Bodystore har vært en del av Orkla Care frem til 1. mars 2023 og tilhører nå porteføljeselskapet Orkla Health Holding. Les mer om organisering og driftsområde på side 9 og side 15 i årsrapporten

På side 92-93 og side 108-109 i års- og bærekraftsrapporten kan du lese mer om Orklas menneskerettighetspolicy, rutiner, varslingskanaler. Mer informasjon om negative konsekvenser, risiko og tiltak finner du i kapittelet om bærekraftig innkjøp på side 107-116.

 

Har du spørsmål om dette? Kontakt oss via kundeservice på forbrukerservice@orkla.no