Ljusterapi - Vad är det och hur fungerar det?

Ljusterapi

Under den mörka årstiden kan effekterna av brist på dagsljus och solsken bli påtaglig. Dygnsrytmen blir lätt störd, vilket kan leda till att man blir tröttare, får sömnproblem och att man känner sig nedstämd m.m. Om man upplever den mörka tiden på året som jobbig, kan man ta hjälp av ljusterapi.

Varför är dagsljuset viktigt för oss?

I Sverige har vi stora skillnader under årstiderna när det gäller ljus och mörker. När vi inte får tillräckligt med dagsljus på vintern kan det påverka oss negativt eftersom det stör vår dygnsrytm.

Dagsljuset och mörkret ger signaler till hjärnan om vilken tid på dygnet det är. Det påverkar våra kroppsfunktioner eftersom många av dom styrs av dygnsrytmen så som hormonnivåer, hur organen arbetar, ämnesomsättningen, sömn, vakenhet, energinivån och sinnesstämningen m.m.

Ljus och mörker är också det som styr tallkottkörtelns produktion av sömnhormonet melatonin. När ljus faller på ögats näthinna sänder det ut signaler till tallkottkörteln att nu är det dagtid, vilket gör att utsöndringen av melatonin stoppas. På så sätt håller kroppen nivåerna av melatonin låga under dagen för att sedan öka igen när mörkret faller.

Om man får för lite dagsljus som under vintertiden här i norden, kan kroppen få svårt att känna av någon större skillnad mellan dag och natt. Följden kan bli ökad trötthet, håglöshet, energibrist och större sömnbehov eller sömnstörningar. Vissa kan även känna av nedstämdhet, irritabilitet, koncentrationssvårigheter etc. Man kan även uppleva ökat sug efter kolhydrater, eftersom det ger snabb energi.

Hur fungerar ljusterapi?

Ljusterapi kan hjälpa oss att ersätta en del av det dagsljus som vi saknar under vinterhalvåret. Det är en uppskattad terapiform för att hjälpa till att balansera dygnsrytmen.

Ljusterapi går ut på att man utsätts för starkt ljussken under en tid varje dag med hjälp av en speciell lampa. En ljusterapilampa kan man använda själv hemma eller på kontoret. Det finns även ljusterapirum på vissa sjukhus, kliniker och spa runt om i landet. Det är vita rum med speciell belysning som man då får spendera en viss tid i. Under åren har det även dykt upp en del kaféer som erbjuder sina gäster att avnjuta sina fikastunder i solsken året om.

Eftersom ljusterapilampor inte avger UV-ljus, så kan det inte hjälpa oss att producera D-vitamin som solen gör under sommarhalvåret. Man måste därmed se till att få i sig D-vitamin genom kosten och/eller komplettera med kosttillskott eftersom det är vår enda källa till solskensvitaminet under vinterhalvåret.

Använda en ljusterapilampa

En ljusterapilampa kan man som sagt dra nytta av under den mörka årstiden för att få mer dagsljus i sin vardag.

Det bästa är att använda den på morgonen för en ljus start på dagen.

Man kan till exempel göra det till en morgonvana att använda ljusterapilampan vid frukosten. Eftersom skenet som lampan avger är rätt starkt, vill man inte placera den så man tittar rakt in i ljuset. Det är att föredra att ställa den så den träffar ögonen snett från sidan eller ovanifrån.

Det finns flera olika varianter av ljusterapilampor, men dom flesta för hemmabruk är av en storlek som är enkla att flytta runt och även ta med sig till jobbet om man vill det.

//Mikaela Bjerring från Passion för hälsa